Informare privind programele nationale de sanatate

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Hotărârea pentru modificarea secțiunii A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018‎ și pentru prelungirea termenului de aplicare.

Actul normativ prevede menținerea și dezvoltarea programelor existente și introducerea unor programe și activități noi. Astfel, aplicarea prevederilor HG nr. 155/2017 va fi prelungita, până la data de 31 decembrie 2019, printr-un act aditional care va fi încheiat de casele de asigurări de sănătate sau direcțiile de sănătate publică cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale.

„Începând de anul acesta, vom iniția noi programe de sănătate și activități pentru depistarea precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali, evaluarea statusului vitaminei D pentru grupele la risc, dar și includerea de noi activități în cadrul programului național de sănătate mintală, pentru a pune în aplicare protocolul semnat de către autorități cu organizațiile din domeniu”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Astfel, în cadrul Programului naţional de depistare precoce a cancerului în regim de screening, a fost înființat Subprogramul de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienții din grupele de risc, în regim de screening selectiv. De asemenea, actul normativ aprobat creează cadrul legal pentru organizarea unităților de specialitate în vederea implementării unor proiecte pilot care vor avea ca obiective identificarea precoce a afecțiunilor oncologice la persoanele asimptomatice și monitorizarea periodică a persoanelor cu risc înalt de a dezvolta cancer.

Reducerea poverii cancerului prin depistarea în faze incipiente de boală şi reducerea pe termen mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat, este un obiectiv inclus în cadrul Strategiei naționale de sănătate 2014-2020. Prin diagnosticarea persoanelor cu leziuni pre-canceroase sau forme inaparente clinic, urmată de referirea acestora către serviciile specializate de diagnostic și tratament, pentru a beneficia de asigurarea unui diagnostic în timp util și de realizarea unor intervenții curative timpurii, când tratamentul este mai eficient și, de regulă și mai puțin costisitor.

„Am convingerea că acest subprogram va contribui la ameliorarea profilului epidemiologic nefavorabil al bolii oncologice în România, îmbunătățirea stării de sănătate a bolnavilor, creșterea calității vieții și a speranței de viață a acestora”, a mai declarat Sorina Pintea.

De asemenea, au fost incluse două obiective noi în cadrul Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică după cum urmează:

– creșterea nivelului de competențe ale specialiștilor care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate și al calității serviciilor medicale acordate acestora;

– creșterea nivelului de abilități și cunoștințe ale părinţilor şi familiilor persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.

Prin introducerea acestor obiective, se urmărește actualizarea cunoștințelor tuturor categoriilor profesionale implicate în prevenirea, identificarea și tratarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist, având ca rezultat așteptat creșterea calității serviciilor de sănătate și a șanselor de recuperare a acestor bolnavi. De asemenea, prin includerea acestor obiective se creează cadrul legal pentru îndeplinirea scopului prevăzut în Protocolul de colaborare privind implementarea măsurilor necesare creșterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări în spectrul autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație, încheiat între Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naținale, Ministerul Finanțelor Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Un nou program aprobat în actul normativ semnat este „Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc”, care va permite instituirea tratamentului profilactic sau curativ, contribuind astfel la scăderea incidenței rahitismului și osteomaciei. Conform specialistilor din cadrul comisiilor de specialitate pediatrie, obstetrică-ginecologie neonatologie și endocrinologie ale Ministerului Sănătății, pentru populația generală se întregistrează o prevalență a deficitului de vitamină D între 40 și 75%, iar în cazul copiilor prevalența variaza de la 0,66% la grupa de vârstă cuprinsă între 1-3 ani până la 8,90% la grupa de vârstă cuprinsă între 14-18 ani. De asemenea, se înregistrează o prevalență a sechelelor de rahitism de 1,8% în mediul urban și 0,7% în mediul rural, în condițiile asigurării accesului gratuit la suplimentarea cu vitamina D a alimentației copiilor și gravidelor. În aceste condiții, specialiștii apreciază necesitatea și utilitatea monitorizării statusului nutrițional al vitaminei D prin determinarea valorilor serice 25-OH vitaminei D la anumite grupe populaționale aflate la risc de deficit stabilite prin consens.

De asemenea, Hotărârea de Guvern aprobată prevede și completarea obiectivelor Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA pentru asigurarea cadrului legal în vederea imlementării unor acțiuni specifice de prevenire, precum depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV/SIDA şi a persoanelor infectate HIV simptomatice.

Previous post Ce este si pentru ce e necesara Hemograma?
Next post Spitalul AS Medica Bucov deschide noi sectii, intr-o constructie noua, in suprafata de 2000 mp