Casa de Asigurări de Sănătate Prahova informează că, începând cu data de 17.03.2022, furnizorii de servicii medicale care acordă asistență medicală cetățenilor care au intrat pe teritoriul României din Ucraina pot genera numere unice temporare de înregistrare a persoanelor refugiate, utilizând aplicația special elaborată de CNAS. Manualul și instrucțiunile de utilizare a aplicației pot fi consultate accesând următorul link:

http://cas.cnas.ro/casph/post/type/local/în-atentia-furnizorilor-de-servicii-medicale-procedura-de-operare-a-refugiatilor-din-ucraina.html

Totodată, menționăm că pentru conectare este necesar certificatul digital calificat al furnizorului care figurează în Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate.