Cum se acorda concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca

Urmare modificării O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi Normelor de aplicare, aprobate prin Ordinul 15/1311/2018, începand cu data de 01.08.2021 medicii care au încheiată convenţie pentru eliberarea de concedii medicale, vor trebui să întocmească un plan de urmărire a evoluţiei bolii pentru concediile medicale acordate pentru incapacitate temporară de muncă.

Medicul de familie poate acorda în prima etapă concediul medical pentru maximum 4 zile calendaristice. În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul iniţial şi/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi/sau imagistice recomandate, acesta poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă cumulata de 7 zile pentru un episod de boala. Numărul maxim de zile calendaristice de concediu medical, acordate anual de către medicul de familie pentru incapacitate temporară de muncă este de 28.

Pentru concediile medicale eliberate pentru urgenţe medico-chirurgicale, neoplazii/SIDA, tuberculoză, boli cardiovasculare, pentru bolile infectocontagioase din grupa A şi pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, medicii prescriptori nu au obligaţia întocmirii planului de urmărire a evoluţiei bolii si implicitÎn această situaţie concediile medicale acordate de catre medicii de familie pentru urgenţe medico-chirurgicale nu vor fi supuse prevederii de acordare în minim 2 etape şi  maxim 4 zile pentru prima etapă.

Previous post Un nou MARATON de VACCINARE la Ploiesti, cu program non stop
Next post Doua noi focare de Covid active in Ploiesti!