Controale ale ISU Prahova: Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si Spitalul Campina nu au autorizatie de securitate la incendiu

În vederea prevenirii și reducerii riscului de manifestare a unor situații de urgență, similare incendiului din data de 14.11.2020 produs la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova a efectuat controale de specialitate la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare de la nivelul județului, alături de reprezentanți ai DSP și ISCIR.

Echipele mixte de specialiști ai inspectoratului, DSP și/sau ISCIR au derulat 16 controale de prevenire la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare existente și au identificat 72 de deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor, 17 dintre acestea fiind remediate pe timpul verificărilor.

Pentru neconformitățile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 58 de sancțiuni contravenționale, dintre care 55 de avertismente și 3 amenzi, în cuantum de 22.500 lei.

Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 20 de activități de informare preventivă, la locul de muncă, fiind implicate 109 persoane.

În urma controalelor, au fost identificate două unități sanitare (Spitalul Județean de Urgență Ploiești și Spitalul Municipal Câmpina) care funcționau fără autorizația de securitate la incendiu, deși era obligatorie obținerea acestui act administrativ.

La Spitalul Municipal Câmpina au fost făcute modificări în zona ATI față de documentele de referință inițiale (s-a schimbat locul centralei de semnalizare). La Spitalul Județean de Urgență Ploiești sunt investiții în derulare iar punerea în funcțiune a acestora s-a realizat fără recepție la închiderea lucrărilor.

Principalele deficiențe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în:

 • reducerea dimensiunilor căilor de evacuare;                            
 • blocarea, în poziție închisă, a ușilor pe căile de evacuare;
 • funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu;
 • nerespectarea de către conducătorul unității a obligațiilor de înființare a serviciului privat pentru situații de urgență;
 • exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
 • exploatarea instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, în alte condiții decât cele prevăzute în reglementările tehnice;
 • nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate incendiu.

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, autorizația de securitate la incendiu certifică faptul că o construcție respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu. Autorizația trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și înainte de darea în funcțiune a clădirii.

Obligația solicitării și obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiției.

Avizul/autorizația de securitate la incendiu trebuie obținute atât pentru construcții existente, atunci când se schimbă funcțiunile unui spațiu și/sau se execută lucrări de modificare, cât și pentru construcții noi. Pentru unitățile sanitare, această obligație a fost instituită începând cu anul 1992 și subzistă până la acest moment.

Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situații:

 • deține autorizație de securitate la incendiu;
 • funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – în condițiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an și asupra ei s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației;
 • nu necesită autorizație de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinația și/sau nu s-au executat lucrări de modificare;
 • autorizate parțial – în sensul în care autorizația a fost emisă pentru un etaj sau o secție din interiorul clădirii.

Construcțiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condițiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcții, fără intervenții de reabilitare a instalațiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătățirea tuturor cerințelor de calitate față de momentul edificării lor.

Previous post Container complet utilat si functional pentru triajul pacientilor la Spitalul Sinaia
Next post Un barbat de 41 de ani, decedat intr-un accident rutier