Comunicat de presa – Comisia Nationala de Ortopedie Pediatrica a MS

Comisia Națională de Ortopedie Pediatrică a Ministerului Sănătății se opune oricărui tratament inovativ care nu are o susținere științifică potrivit prevederilor naționale și internaționale.

Ca urmare a ultimelor evenimente legate de posibile acte cu implicare penală ale Prof. Dr. Gheorghe Burnei, Comisia Națională de Ortopedie Pediatrică a Ministerului Sănătăiiface urmatoarele precizări:

1. Comisia Națională a MS se delimitează de orice act care nu poate fi încadrat in codul bunelor practici medicale și de orice atitudine sau acțiune care contravine codului deontologic al profesiunii de medic;

2. Comisia Națională a MS se opune oricărui tratament inovativ care nu are o susținere și o documentare știintificăîn conformitate cu toate rigorile naționale și internaționale. În acest sens, Comisia Națională va propune ministrului Sănătății aprobarea unui cod de procedură pentru situațiile în care aplicarea unei tehnici sau a unui tratament inovativ se impune;

3. Comisia Națională a MS a constatat absența oricărui protocol terapeutic aprobat și consideră căși acest lucru a facut posibilă apariția unor anomalii terapeutice, unele cu consecințe deosebit de grave. Comisia Națională a MS a început procesul de elaborare a protocoalelor terapeutice pentru cele mai frecvente afecțiuni ortopedice ale copilului, astfel ca, până la sfârșitul anului 2017, să fie elaborate și publicate TOATE protocoalele terapeutice;

4. Comisia Națională a MS, prin specialiștii din componența sa, va monitoriza permanent activitatea secțiilor și a departamentelor de ortopedie pediatrică, atât din rețeaua publică,cât și din cea privată, pentru a nu mai fi posibilă aplicarea unor tratamente cu susținere știintificăîndoielnică;

5. Comisia Națională a MS consideră deosebit de importantă o reapropiere între specialist și pacient,și din acest motiv propune ca reprezentanții societății civile, prin intermediul ONG-urilor, care au drept scop promovarea stării de sănătate a populației, să fie invitați permanenți la toate ședințele comisiei.

Președinte, Vicepreședinte,
SL Dr. Alexandru Ulici Conf.Dr. Dan Cosma

Previous post Un singur cabinet stomatologic de stat in Prahova!
Next post Abonamentele de sanatate, scutite de contributii sociale