Casa de  Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Praga, nr.1, informează că a fost actualizat pe site-ul instituției programul de lucru pentru centrele de testare COVID -19 și programul centrelor de evaluare organizate la nivelul unităților sanitare cu paturi în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu Covid-19.

Link-ul prin care poate fi accesată lista centrelor de evaluare :

http://cas.cnas.ro/casph/post/type/local/lista-unitatilor-sanitare-cu-paturi-care-au-incheiat-acte-aditionale-pentru-servicii-medicale-spital.html

Link-ul prin care poate fi accesată lista centrelor de testare COVID- 19:

http://cas.cnas.ro/casph/page/testare-covid-19.html

Reamintim cetățenilor că se pot programa la orice cabinet de medicină de familie din lista afișată pe site-ul instituției, indiferent dacă sunt sau nu înscriși pe lista medicului respectiv, iar la centrele de evaluare se pot prezenta doar persoanele care au un test pozitiv omologat, confirmat și înregistrat în CORONAFORMS.